PRIVACY BELEID (augustus 2020)

Ik ben mij ervan bewust dat je vertrouwen stelt in mij en mijn bedrijf Bewustwording+ (vanaf nu refereer ik naar alleen voor het leesgemak alleen naar ‘ik’).

Ik zie het als mijn verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In dit beleidsdocument laat ik je weten welke gegevens ik verzamel, waarom deze gegevens verzameld worden en hoe ik hiermee de gebruikservaring verbeter. Zo begrijp je precies hoe ik werk.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Ik kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat jij gebruik maakt van de diensten van de onderneming, en/of omdat jij deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of andere Social Media van Bewustwording+ aan mij verstrekt.
Bewustwording
+ kan de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:
voor- en achternaam | adresgegevens | telefoon nr. | geboortedatum | e-mailadres | IP-adres

Persoonlijke informatie die worden verwerkt

In het kader van een (online) coaching traject en/of (online) training kan nog aanvullende persoonlijke informatie door jou verstrekt worden en/of door mij gevraagd worden. Dit kan zowel op papier als digitaal het geval zijn en natuurlijk mondeling. Deze persoonlijke informatie wordt opgenomen in jouw persoonlijk dossier en wordt uitsluitend gebruikt ten behoeve van de dienstverlening aan jou persoonlijk, zijnde via coaching en/of training. Ik zal deze persoonlijke informatie niet combineren met andere gegevens waarover ik beschik. Ik verzamel of gebruik dus geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij ik van tevoren jouw toestemming daarvoor verkregen heb.

Waarom Bewustwording+ gegevens nodig heeft

Ik verwerk jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met jou op te kunnen nemen als jij daarom verzoekt, en/of om jou schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien jij telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan ik jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst en/of gemaakte afspraak.

Verder gebruik ik jouw persoonsgegevens, met name mailgegevens om jou op de hoogte te stellen van ontwikkelingen binnen Bewustwording+, nieuwe producten en/of aangepaste dienstverlening, tips en andere wetenswaardigheden o.a. in de vorm van een periodieke nieuwsupdate of -brief. Hiervoor kun jij je te allen tijde afmelden.

Ik doe mijn best je alleen relevante informatie te verstrekken.

Hoe lang Bewustwording+ gegevens bewaart

Ik bewaar jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. De persoonlijke informatie van gebruikers van een product of dienst van Bewustwording+, bijvoorbeeld deelnemers aan een (online) workshop/training of een (online) coaching traject, worden vervat in een persoonlijk dossier, zowel digitaal als op papier. Dit persoonlijk dossier wordt in een afsluitbare ruimte bewaard en na afsluiting van de workshop/training of het coaching traject circa één maal per jaar vernietigd.

Dit is ook het geval indien er geen overeenkomst of afspraak met jou tot stand komt. Gegevens nodig voor het voeren van een administratie worden conform de eisen van de belastingdienst zeven jaar bewaard.

Delen met anderen

Ik verstrek jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of afspraak met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Persoonlijke informatie wordt nooit verstrekt, tenzij met jouw goedkeuring.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bewustwording+ worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Ik gebruik deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Bewustwording+ maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bewustwording+ bij Google zoek-resultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Jij treft hier ook het privacy beleid van Google Analytics aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe
de website van Bewustwording
+ gebruikt wordt, om rapporten over de website aan mij te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google geen toestemming gegeven om via Bewustwording+ verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens en/of persoonlijk dossier in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar anita@bewustwordingplus.nl. Ik zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw
verzoek reageren.

Beveiligen

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bewustwording+ maakt gebruik van een betrouwbaar
SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door mij verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met mij op via anita@bewustwordingplus.nl.

Ik ben als volgt te bereiken:
Vestigingsadres en Postadres Bewustwording
+: Heerepad 18, 6097 DJ Heel
Handelsnaam BewustwordingPlus; inschrijvingsnummer in Kamer van Koophandel 68183240.
Telefoon:
+31 (0)6 48176137
E-mailadres:
anita@bewustwordingplus.nl
Mijn naam is Anita Janssen