Maak jij je wel eens zorgen dat je een belofte aan een klant niet kunt waarmaken?

Wellicht herken je het wel; je hebt een klus toevertrouwd aan een betrouwbare medewerker doch deze stelt het werk vaak tot het laatste moment uit, zogezegd omdat hij graag tegen een deadline aan werkt. Je merkt dat hij/zij onevenredig veel stress heeft, wellicht speelt perfectionisme een rol. Je voelt aan dat het wel eens mis kan gaan, zowel met de medewerker als met de opdracht. En op het moment dat de medewerker uitvalt, heb je 2 problemen: je zit met een verzuimende medewerker én je kunt niet tijdig leveren. Een ander kan het werk niet zo 1-2-3 overnemen. De klant kan jou aansprakelijk stellen.

Bespreek met de medewerker wat je ziet gebeuren. Stel voor dat deze met mij in gesprek gaat. In mijn aanpak neem ik samen met de medewerker het gedrag onder de loep. Daarbij kijk ik ook naar de onbewuste processen, 95% van je gedrag doe je namelijk niet bewust. Mocht perfectionisme een rol spelen bij het gedrag dan pas ik een beproefde methode toe. Samen met de medewerker stel ik een plan van aanpak op, jij ontvangt dit ter goedkeuring.

In een beperkt aantal gesprekken kan ik dan samen met de medewerker zijn/haar gedrag aanpakken waardoor deze op een gezonde manier aan het werk kan zijn. En jij de beloftes aan je klant(en) kunt nakomen.
Wanneer jij dit herkent, neem dan contact met mij op 06-48176137 of kijk op mijn website https://bewustwordingplus.nl/perfectionisme/