Als HR verantwoordelijke reken je op de aanwezigheid van een medewerker op het werk en ineens meldt deze zich ziek. Je hebt al vaker gesprekken gevoerd over diens welzijn en gezondheid zonder dat dit veel oplevert. De medewerker lijkt gemotiveerd en nu dit. Je voelt dat er meer speelt, wellicht perfectionisme, maar hoe krijg je dit boven tafel?Je wil het verzuim graag op een duurzame manier aanpakken, zowel voor de medewerker als voor het werk. Frustratie en overbelasting, ook bij collega medewerkers, ligt op de loer.

Stel de medewerker voor om met mij – als neutrale buitenstaander – in gesprek te gaan over wat er speelt. In mijn aanpak kijk ik samen met de medewerker naar zijn/haar (on)bewuste gedragspatronen. Op basis daarvan stellen wij een plan van aanpak op dat helder en haalbaar is. Mocht perfectionistisch gedrag een rol spelen, dan pas ik een beproefde coachingsmethode toe.

Door de medewerker aan te bieden een traject bij mij te volgen, pak je het probleem op dieper niveau aan wat de kans op een duurzame oplossing vergroot. Jij hoeft je minder kopzorgen over de inzetbaarheid van de medewerker te maken en de medewerker zelf kan weer gemotiveerd en met plezier aan het werk.

Herken je deze situatie en wil je eens vrijblijvend kennismaken, bel mij 06-48176137 of kijk op mijn website voor meer informatie www.bewustwordingplus.nl/perfectionisme/.