• de lat hoog leggen; het is nooit goed genoeg, het glas is meestal half leeg;
  • diep van binnen onzeker zijn (ook al straal je naar de buitenwereld iets anders uit);
  • angsten, bijv. bang dat je door de mand gaat vallen, dat mensen merken dat je het niet kunt;
  • veel druk ervaren dat dingen moeten, dat je geen keuze hebt;
  • actielijstjes maken, die overigens nooit af lijken te komen omdat er je er steeds iets bijvoegt;
  • heel veel denken….., nooit rust in je hoofd;
  • een sterke interne criticus hebben;
  • altijd doorgaan, opgeven is geen optie
  • etc.  

Dit zijn wat voorbeelden uit mijn praktijk, wat mensen die last hebben van perfectionisme typeert in hun denken, voelen en doen.

Perfectionisme, wat is dit?

Ik krijg deze vraag regelmatig. Iedereen geeft hier een eigen betekenis aan. Sommigen begrijpen niet zo goed waarom ik me daar mee bezig hou en er zoveel aandacht aan geef. Daarom hierbij hoe ik er tegenaan kijk.

Voor mij gaat het bij perfectionisme niet om het streven naar uitmuntendheid. Want ik vind het prima als mensen dat doen én willen. Fouten zijn dan lessen waarvan je kunt leren.

Als ik spreek over perfectionisme bedoel ik het streven naar uitmuntendheid die een dwangmatig en onophoudelijk karakter heeft. Die moét, je hebt geen keuze in je gedrag. Waarbij het maken van fouten en begaan van vergissingen door jezelf beschouwd worden als een teken van persoonlijke tekortkomingen, van falen, van zwakte. Waarbij je jouw eigenwaarde afmeet aan je productiviteit en prestaties en jij jezelf onder druk zet om onrealistische doelen te bereiken.

Met déze vorm van perfectionisme en perfectionistisch gedrag heb ik grote moeite en die wil ik graag de wereld uit helpen. Dit gedrag dat meestal in alle levensgebieden opduikt (werk, privé, relaties en hobby), beschouw ik als belemmerend en ongezond omdat het je ongelukkig maakt en heel veel stress oplevert. En chronische stress, continue spanning is slecht voor je lijf en levert lichamelijke en psychische kwalen op zoals bijv. burn-out.

Ik help en ondersteun mensen graag om dit gedrag aan te pakken en achter zich te laten. Zodat ze een gelukkiger en tevredener leven kunnen leiden.

Perfectionisme kent vele uitingsvormen en symptomen, ieder mens is namelijk uniek en dus is zijn/haar perfectionistisch gedrag dat ook. De symptomen zijn te clusteren in een 10-tal gedragskenmerken, waarbij er natuurlijk sprake is van enige overlap. In mijn volgende posts ga ik voor iedereen die hier interesse in heeft, dieper in op elk van deze verschijningsvormen. Hierdoor wordt ook de samenhang van het perfectionisme patroon duidelijk.

Wil je daar niet op wachten, kijk bel of mail me dan 06-48176137 of anita@bewustwordingplus.nl of neem een kijkje op mijn website: www.bewustwordingplus.nl