Lamlendig of ellendig?

Over onze studenten

Eind november bood minister van Onderwijs Ingrid van Engelshoven een kamerbrief aan over de gevolgen van Covid-19 op het middelbaar en hoger onderwijs. En die gevolgen liegen er niet om.
Zij schrijft o.a. ‘studenten hebben het zwaar in deze tijd. Het thuisstuderen wordt door het merendeel van de studenten als lastig ervaren en studenten geven aan te maken te hebben met stress en depressieve klachten. Ook maken studenten zich zorgen over hun studieverloop en de toekomst.’ Een stukje verder ‘de verwachting is dat de vertraging en uitval kan gaan oplopen als er niet meer mogelijkheden komen voor het mbo en hoger onderwijs.’

Als dit al geldt voor de groep MBO en HBO studenten als geheel, hoe is het dan wel niet voor het deel van de groep die kampt met perfectionisme? Die hoge eisen stelt aan zichzelf en de prestatie, die leeft vanuit de overtuiging ‘het is nooit goed genoeg’.

Een terugkoppeling van een student

Pas geleden kreeg ik een mooie recensie van Lars, een jongvolwassen man die bij mij een coachingstraject voor perfectionisme heeft doorlopen. Ik vind dit illustratief voor de enorme druk die er bij (leerlingen)/studenten is – nog even los van de effecten van de Corona maatregelen:

Lars: Voordat ik met de coaching begon, had ik zo ongeveer alle ‘symptomen’ die er waren, met name het gevoel ‘als ik fouten maak, ben ik niet goed genoeg, dus mag ik geen fouten maken’.
Dit was vooral op de middelbare school een groot probleem, gezien ik vrij weinig anders deed dan leren voor proefwerken in sommige perioden. En ik dan nog steeds niet blij was als ik ‘maar’ een 8 of zelfs een 9 had voor sommige toetsen. Dit kostte mij mentaal ontzettend veel, maakte me vrijwel kapot voordat ik aan de examens begon.
Door de coaching te doen voor ik aan mijn universitaire opleiding begon, is de opleiding voor mij een heel stuk makkelijker. Ik merk dat ik veel rustiger ben dan vroeger en gewoon kan accepteren wanneer ik wat lagere punten haal (al ben ik nog steeds niet blij met een 5 natuurlijk). Ik zie ook steeds meer hoe anderen, net als mij, imperfect zijn, wat mij ook steeds meer gerust stelt.

 

Hoe werkt dit bij mensen met perfectionisme?

Perfectionistische mensen, dus ook studenten die last hebben van dit gedrag, hebben een grote behoefte aan controle. Willen niet voor onverwachte situaties komen te staan, dus bereiden zichzelf goed voor. Bedenken allerlei scenario’s (waarbij doemdenken nooit ver weg is) om het hoofd te bieden aan de toekomst. Doen er alles aan om overzicht te hebben. Zodat voorspelbaarheid ontstaat. Want dit biedt ze een gevoel van veiligheid en daarmee beteugelen zij hun angst.

En deze aspecten zijn allemaal weggevallen in het huidige (hoger) onderwijs. Het toekomstperspectief is weg, hoe lang gaat dit nog duren? Kan ik mijn studiejaar – al dan niet met stage – dit jaar wel afronden met goed resultaat? Dit soort vragen spelen prominent. Niet alleen bij de studenten zelf, ook bij de ouders, de omgeving.

Deze groep studenten, die last hebben van perfectionistisch gedrag, en dat zijn er nogal wat, hebben het extra zwaar. Want zij leggen zichzelf een enorme druk op. En dat geeft stress! Met alle risico’s van dien: zichzelf terugtrekken, afhaken, met studie stoppen, in een burn-out terecht komen of erger uit het leven stappen.
Hoe ellendig voel je je dan.

Wat nu als jij dit meemaakt in je omgeving?

Dus als jij ziet dat zo’n student ‘lamlendig’ achter zijn/haar laptop ‘hangt’ op zijn/haar kamer, misschien niet makkelijk aanspreekbaar is of te porren voor iets gemeenschappelijks, ben dan alert. Probeer verdere ellende te voorkomen.

Zeker als jij zelf merkt dat je wel last hebt van perfectionistisch gedrag, dan zul je het bij jouw zoon, dochter of ander familielid of kennis ook snel(ler) herkennen. Als dit het geval is, ik het al vaker gezegd, doe er dan voor jezelf s.v.p. iets aan. Dit lost zich niet vanzelf op zoals vaak bij andere problemen. Pak jouw perfectionisme aan.
En help jouw kind(eren) of jouw omgeving er hulp bij te krijgen. Want vaak weten ze zelf niet wat er aan de hand is. Laat staan dat ze in de gaten hebben dat er je dit gedrag achter je kunt laten.

Verdiep je in perfectionistisch gedrag. Wacht niet tot het te laat is.

TIP

Wil je meer leren over perfectionisme? Hoe je perfectionistisch gedrag herkent, de effecten ervan op je leven en ook wat je eraan kunt doen? Meld je dan aan voor een van onderstaande events:

– Webinar (in 2 delen) op 7 en 10 december van 19.15 – 20.30 uur. Jouw investering bedraagt € 39 en uiteraard je tijd ?

Registreer je direct via DEZE LINK en jouw plek is meteen gereserveerd.

Je ontvangt het betaalverzoek vervolgens per mail.

Wanneer je meer informatie wil over het webinar, klik dan HIER

  • Wil je liever deelnemen aan een live Workshop, kom dan op 15 december naar Sittard van 19.30 – 21.30 uur. Sommige mensen geven de voorkeur geven aan een meer persoonlijk contact – uiteraard op Corona-proof-afstand en in klein gezelschap. Voor meer informatie klik op deze link.

Wellicht tot op een van bovenvermelde events!

Anita Janssen – Bewustwording+ | 06-48176137 | anita@bewustwordingplus.nl | www.bewustwordingplus.nl