workshop perfectionisme in Roermond op 27 november 2019

 

WORKSHOP PERFECTIONISME op 27 november 2019 in Roermond

Heb je sterke behoefte aan waardering van anderen?
Leg je de lat erg hoog? Is het nooit goed genoeg?
Moét je heel veel? Vooral van jezelf.
Loop je tegen jouw grenzen aan? Of ben je deze allang voorbij?
Heb je veel stress? Dreigt overspannenheid of erger, een burn-out?

Als je hier iets van herkent, dan kan de oorzaak bij perfectionisme liggen.Read more


Wanneer het je allemaal (te) veel wordt - workshop in Roermond over perfectionisme, 29 maart 2019

Heb je sterke behoefte aan waardering van anderen?

Moét je heel veel, vooral van jezelf?

Leg je de lat erg hoog?

Loop je tegen je grenzen aan, of ben je deze allang voorbij?

Dreigt overspannenheid of erger, een burn-out?

 

Als je van bovenstaand gedrag iets herkent, dan kan de oorzaak bij perfectionistisch gedrag liggen

Op vrijdagavond 29 maart 2019 verzorg ik een workshop over perfectionisme voor iedereen die dit gedrag herkent, bij zichzelf of in zijn/haar omgeving. Zowel op het werk of privé. Deze workshop is tevens voor iedereen die meer wil weten over wat perfectionisme inhoudt en wat het met je doet en met je gezondheid.Read more


gecertificeerd perfectionismecoach

Aansluiting bij NIPC als perfectionismecoach

Als gecertificeerd perfectionismecoach heb ik me aangesloten bij het NIPC, het Nederlands Instituut voor Perfectionisme Coaching, hét kenniscentrum voor perfectionisme in Nederland.

Alle aangesloten coaches werken via de beproefde OCP-methodiek (ontwikkelingsgericht coachen van perfectionisme). Net als zij ga ik ervoor ‘perfectionisme de wereld uit te helpen’ ? of, om het wat realistischer te stellen, dat zo veel mogelijk mensen die last hebben van hun perfectionistisch gedrag dit aan kunnen pakken. Met als resultaat dat ze een gelukkiger en tevredener leven kunnen leiden en hun ambities waarmaken.

Daar draag ik graag mijn steentje aan bij door het ondersteunen via individuele OCP-coaching en/of het verzorgen van OCP-presentaties en OCP-workshops over perfectionisme bij organisaties.

Kijk voor meer informatie: www.bewustwordingplus.nl/perfectionisme/ of neem een kijkje op de site van NIPC.


Fluitend door 't leven: perfectionisme aanpakken

Fluitend door het leven: perfectionisme aanpakken

Anita Janssen, Bewustwording+

stoppen met continue moéten, denken, stress en schuldgevoel

 

 

 

 

WAT IS PERFECTIONISME, WAT DOET HET MET JE EN VOORAL HOE PAK JE HET AAN

Perfectionisme zorgt voor ongezonde stress!

Soms zeggen mensen tegen me “toch fijn om alles perfect te doen” of “ik zou willen dat ik perfectionistisch(er) was”. Dan krullen mijn tenen en merk ik dat het irritatie bij mij oproept; blijkbaar weten ze niet waarover ze praten. Want ondanks dat er positieve aspecten zitten aan perfectionistisch gedrag, heeft perfectionisme naar mijn mening vooral heel veel nadelen. Het betreft niet-functioneel gedrag wat je verhindert je doelen te bereiken.

Er zijn zoveel misverstanden, ik werk er graag aan mee deze uit de wereld te helpen. Vandaar dit artikel.

De symptomen van perfectionisme

Elk mens is uniek en daarmee is je perfectionisme dat ook. De symptomen zijn te rangschikken in een aantal rubrieken. Deze overlappen soms. Sommige symptomen kunnen dominanter aanwezig zijn dan anderen.

 • Bevestigingsdrang in relaties; het willen ‘pleasen’ van anderen, het graag goed doen. Hiertoe behoort dwangmatig zorgen, conflicten vermijden, niet nee kunnen zeggen, moeilijk feedback kunnen geven. Alles zelf willen oplossen – geen hulp vragen
 • Altijd denken, vaak piekeren; er is nooit rust in het hoofd. Het denken lijkt almachtig. Je hebt een sterk ontwikkelde interne criticus die altijd meedoet.
 • Controledrang; behoefte aan planning en structuur; op alles voorbereid zijn. Zaken moeten verlopen zoals jij het wil. To-do lijstjes maken
 • Onrealistische kwaliteitseisen stellen; aan jezelf en soms ook aan anderen. Veel aandacht voor details
 • Een laag zelfbeeld; je spiegelt je aan anderen en in dit vergelijk zijn die meestal beter dan jij, ze kunnen dingen beter, hebben meer kwaliteiten.
 • Faalangst of andere angsten; tijdens het piekeren worden deze opgeblazen, soms leidt dit tot paniek
 • Uitstelgedrag; omdat je niet goed genoeg bent, het niet kunt of niet de juiste kwaliteit kunt leveren. Of omdat je niet weet hoe het uitpakt – een relatie naar controledrang
 • Moeite met kiezen en/of beslissen, kiezen is verliezen is vaak het credo. Alleen via het denken proberen te kiezen en niet ook via het voelen of intuïtie.
 • Te groot verantwoordelijkheidsgevoel en grote betrokkenheid; alert op dingen die niet goed lopen of over het hoofd gezien worden. Niet afvragen of jíj degene bent die het moet doen.
 • Doorgaan, nooit opgeven – de rode loper naar burn-out! Opgeven of niet doen is geen optie

Wat is perfectionisme

Perfectionisme is een belemmerend gedragspatroon dat vanuit het onbewuste je denken, doen en voelen aanstuurt, op een manier die niet efficiënt is. Een manier die voor voortdurende stress zorgt en je ongelukkig maakt. Het is ongezond.

Als je last hebt van perfectionisme heeft het rationele brein de overhand;  het denken overheerst. Intuïtie en voelen zijn moeilijk(er) beschikbaar. Het denken is continu aanwezig en is uiterst vermoeiend.

Perfectionistisch gedrag ontstaat meestal in de jeugdjaren en wordt een overlevingsstrategie die in aanvang een functie heeft. Je leert je aanpassen aan je omgeving en je leert sociaal aanvaardbaar gedrag te vertonen. Je leert hoe je te gedragen in pijnlijke of onplezierige situaties, of in situaties waarin je je niet veilig voelt. Dit leren gebeurt meestal onbewust. Na verloop van tijd, naarmate je volwassen(er) wordt, sluit dit aangeleerde (en onbewuste) gedrag niet meer goed aan bij de persoon die je dan bent. Het brengt je uit evenwicht.

Wanneer je last hebt van perfectionisme ben je continue op zoek naar bekrachtiging, naar bevestiging dat je oké bent. Dit verlangen naar erkenning raakt nooit voldoende bevredigd omdat je jezelf niet (meer) oké kunt vinden[1].

Wat doet perfectionisme met je

De kern van perfectionisme is het ‘moeten’. Je hebt geen keuze, je moét dingen op een bepaalde manier doen. Als je het niet zo doet, ontstaat vaak een schuldgevoel. Dat wil je natuurlijk niet en dus verzet je je niet tegen de sterke innerlijke drang van ‘moeten’. Met stress als gevolg. Zelf heb ik wel eens in gesprekken gezegd dat het wel lijkt ‘alsof ik zelf mijn grootste vijand ben’. Totdat ik zelf in coaching ging om mijn perfectionisme aan te pakken, begreep ik daar helemaal niets van. Laat staan dat ik het kon veranderen en anders in het leven kon gaan staan.

Vaak wordt onderschat hoeveel stress je hebt wanneer je last hebt van perfectionistisch gedrag. Je bent jezelf daar niet eens altijd bewust van; je vertoont dat gedrag namelijk meestal al heel lang, dan lijkt het normaal, erbij te horen. De stress is echter altijd (onderhuids) aanwezig.

Zelf heb ik het ervaren alsof ik alleen maar vanuit mijn hoofd leefde met weinig toegang tot mijn gevoel of intuïtie. Soms hoorde ik mezelf zeggen ‘ik denk dat ik me zus of zo voel’ dat hielp mij mijn gevoel of emotie onder woorden te brengen. Het denken overheerste, ik kon mijn hoofd niet stil zetten.

In welke context speelt perfectionisme

Perfectionisme heeft een effect op alle levensgebieden. Bij sommige mensen toont het zich meer in een bepaalde context, bijvoorbeeld in de werkomgeving. Echter bij de meesten uit het zich in alle contexten.

Deze contexten kunnen zijn binnen (partner) relaties; binnen het gezin en in relatie tot eventuele kinderen, bij het sporten of het bedrijven van een hobby en natuurlijk in het werk. Deze laatste context is een prima omgeving voor perfectionisme om te gedijen.

Wat kun je doen aan perfectionistisch gedrag

Ik praat altijd over perfectionistisch gedrag of perfectionisme omdat ik het woord ‘de perfectionist’ niet wil gebruiken. Daarmee doe ik namelijk een uitspraak op identiteitsniveau. Daarmee lijkt het alsof het iets van jezelf is. En dat is het niet. Het is aangeleerd gedrag. Gedrag is wat je doet (hoe onbewust ook) en daarmee ook iets wat je kunt afleren.

Een eenvoudige eerste stap kan zijn om elke dag bewust stil te staan bij de dingen die GOED zijn gegaan. Wanneer je last hebt van perfectionistisch gedrag ben je namelijk grondig getraind in het opmerken van zaken die niet goed gaan. Wanneer je bewust gaat registreren wat goed is gegaan die dag, zodra je dit tot een dagelijks ritueel weet te maken, ben je al een heel eind op weg.

Als je écht iets wil doen met het aanpakken van perfectionisme, is het verstandig daarvoor professionele hulp in te schakelen, vooral omdat het zo’n onbewust proces is. Met al je cognitieve vermogens zul je daar zelf te weinig vorderingen in maken. Schakel iemand in zoals ik, die gespecialiseerd is in perfectionisme. Ik ben lid van een landelijk netwerk van perfectionisme coaches, wij werken allen met dezelfde OCP methode. Deze beproefde methode is door Marcel Hendrickx ontwikkeld. OCP staat voor Ontwikkelingsgericht Coachen van Perfectionisme.

Een OCP coaching traject bestaat altijd uit maatwerk. Het traject kent een gestructureerd aantal stappen en is daarom goed tweewekelijks in te plannen. Ervaring leert dat na de intake gemiddeld 8 sessies nodig zijn om een wezenlijke verandering te bewerkstelligen. Het hele proces gaat relatief snel met een doorlooptijd van ongeveer 3-4 maanden.

Ben je nieuwsgierig geworden? Of wil jij ook graag worden wie je in aanleg bent? En jouw leven op een fijnere en makkelijkere manier leven? Neem dan vrijblijvend contact met mij op via 06-48176137, anita@bewustwordingplus.nl of kijk op mijn website.

 

[1] Uit het boek Zeg me dat ik oké ben, van Marcel Hendrickx.


interactieve workshop RUST IN JE HOOFD

Workshop

RUST IN JE HOOFD

een innerlijke, ervaringsgerichte reis

Op 5 maart 2018 organiseer ik samen met Conny van der Sluys deze interactieve workshop voor mensen die behoefte hebben om 'even' niet te denken en/of te piekeren. Mensen die willen leren hoe ze hun hoofd tijdelijk in de pauze stand kunnen zetten. Read more


Thema avond december: Opzien tegen de feestdagen?

Onderwerp thema avond december 'Opzien tegen de feestdagen?'

Na de geslaagde bijeenkomsten in oktober organiseer ik in samenwerking met Conny van der Sluys op 11 december 2017 wederom een thema-avond in gemeenschapshuis ’t Leuke in Beegden. Deze avond wordt herhaald op woensdag 13 december bij MCR, Minderbroedersingel 44 in Roermond. Read more


Thema avond november: hoe om te gaan met somberheid / depressie

Thema avond 'Somberheid / Depressie?’

Hoe ga je ermee om als je deze gevoelens hebt of een van je naasten hiermee kampt.

Wij organiseren een aantal thema-avonden over onderwerpen waar mensen mee kunnen worstelen.

De thema avond van november wordt twee maal georganiseerd:

 • op woensdag 15 november in Roermond, bij MCR aan de Minderbroedersingel 44
 • op maandag 20 november in Beegden, in gemeenschapshuis 't Leuke aan de Leukenstraat 6

Tijdens de thema avond bespreken wij o.a. de symptomen en de eventuele oorzaken van somberheid en depressie. Ook verstrekken wij tips hoe je om kunt gaan met sombere of depressieve gevoelens. Deze avond is bedoeld voor mensen die hiermee kampen, zij krijgen handvatten aangereikt om er zelf mee aan de slag te gaan. Ook naasten zijn heel erg welkom, ook zij krijgen door het bijwonen van de thema avond meer kennis en instrumenten ter beschikking. Wij benaderen het thema vooral vanuit het oogpunt wat je er zelf aan kunt doen.

Wij willen mensen met elkaar in contact brengen die met soortgelijke persoonlijke thema's van doen hebben waardoor een stuk (h)erkenning ontstaat. Ook laten we tijdens de thema avond zien én ervaren wat de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen, al dan niet met ondersteuning.

Gezien het onderwerp van de avond willen wij het aantal deelnemers graag beperkt houden. Daarom stellen wij een korte aanmelding vooraf op prijs via een mailtje naar info@bewustwordingplus.nl of cvandersluys@outlook.com.

De toegang is gratis. De avond start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Inloop is vanaf 19.45 uur.

Wij heten je graag welkom!

Anita Janssen, Bewustwording+, voor doelgerichte verandering – info@bewustwordingplus.nl / 06.48176137

Conny van der Sluys - Praktijk Conny van der Sluys de Doe-coach – cvandersluys@outlook.com / 06.40809494

 


Anita legt haar werkwijze uit tijdens thema avond 'zit je teveel in je hoofd?'

Werkwijze Anita Janssen van Bewustwording+

Tijdens de thema avond van 18 oktober in Roermond over 'zit je teveel in je hoofd?' die ik samen met Conny van der Sluys organiseer, geven wij naast inhoudelijke informatie over het onderwerp ook praktische tips hoe je hier zelf mee aan de slag kunt.

Aan het einde van de avond lichten wij onze werkwijze toe. In onderstaande opname die tijdens mijn presentatie hierover live is gemaakt (7 min), leg ik uit hoe ik werk als coach. Er komen een paar voorbeelden van aanpak aan de orde: werken met de interne dialoog; het doorbreken van patronen en IEMT (integral eye movement therapie).

Mocht je meer willen weten, aarzel niet om contact op te nemen: info@bewustwordingplus.nl of bel 06-48176137.

Onze eerstvolgende thema avond gaat over Somberheid/Depressie en wordt gehouden op woensdag 15 november bij MCR, Minderbroedersingel 44 in Roermond en op maandag 20 november in gemeenschapshuis 't Leuke in Beegden. We starten om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) en ronden af om 21.30 uur. Toegang is gratis. Meld je wel vooraf aan svp: info@bewustwordingplus.nl.


Thema avond oktober ‘Zit je teveel in je hoofd?’

Thema avond oktober ‘Zit je teveel in je hoofd?’

In oktober houden wij twee thema avonden. Op maandag 9 oktober was de avond in Beegden. We mochten ons verheugen over 9 deelnemers, hetgeen een uitstekend aantal is om dit thema te behandelen. In een wat kleinere groep hebben de deelnemers nl. alle ruimte om vragen te stellen en zelf ervaring op te doen.

Tijdens de thema avond hebben we zowel naar de redenen gekeken waarom je teveel in je hoofd kunt zitten als naar de oplossingen en hoe je (beter) toegang tot je gevoel krijgt.

Het was een geslaagde avond.

De volgende thema avond is op woensdag 18 oktober bij MCR, Minderbroedersingel 44 te Roermond.


Thema-avonden in Beegden en Roermond, najaar 2017

Thema-avonden najaar 2017

Dit najaar organiseer ik een 4-tal thema-avonden in Beegden en Roermond over persoonlijke onderwerpen waar mensen mee kunnen worstelen. Ik doe dit samen met Praktijk Conny van der Sluijs, de Doe-coach. Elke maand wordt een ander onderwerp behandeld. Iedereen die zich aangesproken voelt door het thema is welkom.

Het concept achter deze thema-avonden is tweeledig: mensen met elkaar in contact brengen die met soortgelijke persoonlijke thema's van doen hebben. Hierdoor ontstaat een stuk (h)erkenning. Ook laten we zien én ervaren wat de mogelijkheden zijn om er iets aan te doen, al dan niet met ondersteuning.

De thema's zijn als volgt:

11 september (Beegden) en 20 september (Roermond)- Inzichten die je tijdens de vakantie krijgt; hoe voer je ze uit?

9 oktober (Beegden) en 18 oktober (Roermond)- Zit je teveel in je hoofd? Hoe krijg je toegang tot je gevoel.

15 november (Roermond) en 20 november (Beegden) - Somberheid / Depressie? Hoe kun je hiermee omgaan.

11 december (Beegden) en 13 december (Roermond) - Opzien tegen de feestdagen? Wat kun je eraan doen.

De toegang is gratis. De avond start om 20.00 en duurt tot ongeveer 21.30 uur. Daarna is nog gelegenheid voor persoonlijke contact.

Wij kunnen je met deze onderwerpen helpen. Tijdens de thema-avond geven wij meer informatie over het onderwerp, vertellen wij hoe je er zelf iets aan kunt doen en op welke wijze wij je daar eventueel bij kunnen ondersteunen.  Het levert je in elk geval inzicht, kennis en keuzemogelijkheden op.

Mocht je interesse hebben een of meerdere thema-avond(en) bij te wonen, stuur dan svp een mailtje naar info@bewustwordingplus.nl of bel mij 06-48176137. Gezien de beslotenheid van het onderwerp willen wij het aantal deelnemers beperkt houden.

 


ZOMERAANBIEDING ‘meer plezier in het leven’ GELDIG tot half augustus 2017

Wie wil het niet, gelukkiger in het leven staan? Genieten van wat je doet, zonder allerlei nare gevoelens of vervelende emoties?  Maak gebruik van de zomeraanbieding ‘meer plezier in het leven’ waarbij ik met behulp van IEMT jouw negatieve gemoedstoestand aanpak.

Integral Eye Movement Therapie (IEMT) biedt vaak goed resultaat wanneer sprake is van vervelende beelden en/of herinneringen die je nare gevoelens geven of wanneer je last hebt van terugkerende negatieve emoties. IEMT kan deze gevoelens verminderen of zelfs laten verdwijnen en vervangen door betere gevoelens. En doordat je een beter gevoel hebt, kun je ook anders, beter met bepaalde situaties omgaan.

Ik ben geregistreerd IEMT therapeut en met één behandeling is al veel effect te behalen. Deze zomer bied ik jou deze IEMT therapie ter kennismaking aan voor € 45 per sessie. Dit is minder dan de helft van het normale tarief. Vaak is één IEMT sessie al voldoende om veel effect te behalen.

Het bijzondere aan IEMT is dat jij niet of nauwelijks over jouw ‘probleem’ hoeft te vertellen. Wel zo prettig voor je dat je niet je hele levensverhaal uit de doeken hoeft te doen.

Voor welk soort problemen kan IEMT een oplossing bieden?

Denk aan terugkerende gevoelens van angst, paniek, onrust, onzekerheid of een laag zelfbeeld. Ook kan er sprake zijn van een fobie, een traumatische ervaring of een dwangmatige handeling. Allemaal zaken die je leven op een negatieve manier beïnvloeden en soms beperken, terwijl je liever gewoonweg gelukkig wil zijn.

Overigens hoeft een ervaring niet groot of heftig te zijn. Een ervaring die je bijvoorbeeld op jonge(re) leeftijd als traumatisch hebt ervaren, kan nog intensief doorwerken als je wat ouder bent. Elke keer stap je weer in dezelfde rol als vroeger, reageer je op dezelfde wijze als vroeger terwijl je inmiddels ouder geworden bent.

Hoe werkt IEMT?

IEMT is een therapie die met oogbewegingen werkt. Het enige wat jij hoeft te doen is met je ogen het patroon te volgen wat ik aangeef terwijl je blijft denken aan het beeld wat je een vervelend gevoel oplevert. Doordat jouw brein deze beelden op een andere manier in je hersenen opslaat zal de negatieve impact verloren gaan of meer naar de achtergrond verdwijnen.

Interesse? Bel of mail mij voor het maken van een afspraak, ik geef je graag meer informatie of neem een kijkje op mijn website.

Anita Janssen | www.bewustwordingplus.nl | 06-48176137 | info@bewustwordingplus.nl


Wat kan hypnose voor je doen? Lees de ervaring van Woukelyne

Wat kan hypnose voor je doen?

de ervaring van Woukelyne

Ik kan het iedereen van harte aanraden. Helaas woon ik te ver weg voor een serie hypnose sessies met Anita. Maar ik spreek uit ervaring van een eenmalige sessie: het is ontspannend en verrijkend; het heeft mij geholpen dieper en bewuster de bronnen en mogelijkheden in mijzelf te ervaren. Bedankt Anita; ik wens jou toe dat mensen in vertrouwen bij je komen en voor hen dat ze net zo’n waardevolle ervaring meemaken als ik tijdens een hypnose sessie met jou.Read more


Niet-Roker worden

Een collega die wil STOPPEN MET ROKEN, maar het niet doet? Ook al weet diegene dat dit veel beter voor hem/haar zou zijn? Komt het er niet van of is diegene wellicht bang voor de zoveelste mislukte poging. En voor de stress die daar weer mee gepaard gaat.

Dat hoeft niet, NIET-ROKER worden is heel gemakkelijk mits je gemotiveerd bent. Je hoeft het ook niet alleen te doen, je kunt je laten ondersteunen door een hypnose sessie waardoor je er veel krachtiger in staat.

Heeft je collega interesse of ben jij zelf geïnteresseerd? Bel mij dan op 06-48176137 of mail mij info@bewustwordingplus.nl.  Natuurlijk kun je ook eerst een kijkje op mijn website nemen www.bewustwordingplus.nl.


in je kracht staan - het achterhalen van je persoonlijke missie

In je kracht staan; het achterhalen van je persoonlijke missie

Onlangs heb ik een paar mensen mogen begeleiden bij het achterhalen van hun persoonlijke missie. Je eigen, unieke identiteit die betekenis en zin geeft, populair gezegd ‘daar waar je voor wil gaan’. Zodra je jouw persoonlijke missie kent, kan deze als basis dienen om je dagelijkse handelen vorm te geven. Je helpen bij je keuzes in wat je doet, maar ook in dat wat je niet (meer) doet. Het kan fungeren als een soort richtsnoer, een kompas waardoor jij in je kracht staat.

Sommigen van ons weten instinctief waartoe ze ‘op aarde zijn’, datgene wat je leven extra zinvol maakt. Anderen zijn daar minder of zelfs helemaal niet mee bekend. Ook zij kunnen hun persoonlijke missie achterhalen daarmee bewust vorm en sturing aan hun leven en werk geven. Ik begeleid iemand graag bij dit mooie en krachtig werkend proces. Ilse, een van de vrouwen die ik onlangs mocht begeleiden zegt hierover het volgende: ’Anita stemde in korte tijd af op mijn persoonlijke proces. Zij hielp mij in het verwoorden van mijn droom/wens en doel. Door goed door te vragen kwam ik tot de kern en essentie van mijn missie/droom. Dit helpt mij enorm om deze nu vorm te gaan geven.’

Nieuwsgierig geworden? Lees dan verder of neem contact met mij op: bel 06-48176137 of mail me op info@bewustwordingplus.nl.

Wat levert het kennen van je persoonlijke missie je op?

Je gaat (meer) handelen vanuit je kwaliteiten waardoor je beter in je kracht komt te staan en vooral ook blijft staan, ook als het even tegenzit. Je zult de energie hebben om vol voor je doelen te gaan. Hierdoor vergroot je de kans dat je ze daadwerkelijk gaat realiseren in plaats van te blijven hangen in goede voornemens. Je wordt er een blijer en gelukkiger mens van. Waarschijnlijk lever je een mooie bijdrage aan anderen én aan de wereld. Kortom een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Hoe ziet het proces eruit?

Een belangrijk onderdeel in het proces is het visualiseren. Je in gedachte verplaatsen naar een moment in de toekomst en dat ervaren. Mijn toegevoegde waarde zit hem o.a. in het ondersteunen van dat hele proces en je helpen die beelden zo levendig mogelijk te maken waardoor jij je persoonlijke missie weet te achterhalen.

Hoe lang duurt zo’n proces?

Reken op 1,5 tot 2 uur. Het advies is niet meteen aansluitend iets anders in te plannen want het kan wat uitlopen. Belangrijk is dat je in alle rust de stappen kunt doorlopen.

Mocht je meer willen weten, neem dan contact met mij op: per mail info@bewustwordingplus.nl of bel 06-48176137.


Start Bewustwording+

Hiep, hiep, hoera!   Zegt het voort, zegt het voort!

Het heeft eventjes geduurd, maar nu is het toch echt zover. Vandaag 6 maart start ik mijn eigen bedrijf voor begeleiding van verandertrajecten op individueel niveau met behulp van NLP en/of hypnose.

Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op mijn website.