Inzicht en handvaten

-Babs

De gesprekken met Anita hebben mij geholpen om inzicht te krijgen in mijn wirwar van gedachten. Dankzij haar heb ik mijn gedachten kunnen ontleden en mijn gevoelens leren begrijpen en benoemen.

Zij heeft mij handvaten aangereikt die ik steeds opnieuw kan gebruiken om mijzelf verder te ontwikkelen.