ziekmelding met onduidelijke klachten! Meer aan de hand?

Als HR verantwoordelijke reken je op de aanwezigheid van een medewerker op het werk en ineens meldt deze zich ziek. Je hebt al vaker gesprekken gevoerd over diens welzijn en gezondheid zonder dat dit veel oplevert. De medewerker lijkt gemotiveerd en nu dit. Je voelt dat er meer speelt, wellicht perfectionisme, maar hoe krijg je dit boven tafel?Read more


Wat bedoel ik met betrouwbaar

Betrouwbaar, het wordt zo makkelijk gezegd. Hoe weet je dat iemand te vertrouwen is?

Een van de definities van betrouwbaarheid is ‘waar je vertrouwen in kunt hebben’. Dit zegt dan naar mijn mening m.n. iets over de ander, waar deze vertrouwen in mag hebben, en minder over diegene die claimt betrouwbaar te zijn. Ik hou het graag bij mezelf, voor mij gaat betrouwbaar over je eigen gedrag oftewel het mijne.  Wat ik belangrijk vind is dat als ik ‘ja’ zeg, ik ook ‘ja’ doe. Dat ik mijn afspraken nakom. Dat ik op de afgesproken tijd arriveer. Dat ik beloftes doe op basis van reële inschattingen; kan ik het waarmaken? En anders andere afspraken maak. Dat ik niet zomaar over mensen praat, zeker niet als het zakelijke relaties betreft. En als ik er toch iets over wil zeggen, bijv. om voorbeelden te geven over wat ik professioneel doe, dit dan volledig geanonimiseerd gebeurt. Dat ik met de aan mij toevertrouwde informatie discreet omga.

Dit betekent betrouwbaar voor mij. En voor jou?

PS: wellicht vraag je je af waarom een foto van een zwarte mees bij dit stukje. Welnu, voor mij zijn vogels belangrijk, ze geven mij dagelijks veel plezier. Staan symbool voor vrijheid en ruimte. En verkondiger van voorspoed en geluk. Wat meer kan ik me wensen. En de mees? Die staat symbool voor vertrouwen, dat vond ik wel mooi passen.


Een medewerker werkt steeds tegen deadlines aan

Maak jij je wel eens zorgen dat je een belofte aan een klant niet kunt waarmaken?

Wellicht herken je het wel; je hebt een klus toevertrouwd aan een betrouwbare medewerker doch deze stelt het werk vaak tot het laatste moment uit, zogezegd omdat hij graag tegen een deadline aan werkt. Je merkt dat hij/zij onevenredig veel stress heeft, wellicht speelt perfectionisme een rol. Je voelt aan dat het wel eens mis kan gaan, zowel met de medewerker als met de opdracht. Read more